Księgowość dla firm

 • Firmy jednoosobowe;
 • Spółki z o. o.;
 • Spółki akcyjne;
 • Proste spółki akcyjne;
 • Spółki cywilne;
 • Spółki jawne;
 • Spółki partnerskie.

Usługi księgowe

Obsługa księgowa dostosowana do potrzeb
prowadzonej działalności
 • księgi handlowe
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • karta podatkowa
 • rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego
 • rozliczenia  VAT
 • przygotowanie polityki rachunkowości, zakładowego planu kont
 • sprawozdania finansowe, rachunek zysków
  i strat, bilans, rachunek przepływów środków pieniężnych
 • sprawozdania na potrzeby GUS  

Usługi kadrowo-płacowe

Pełne wsparcie przedsiębiorcy w kwestii
przygotowania i prowadzenia dokumentacji kadrowej
 • dokumentacja kadrowa
 • dokumentacja urlopowa
 • sporządzanie umów o pracę
 • świadectwa pracy
 • umowy cywilnoprawne
 • deklaracje ZUS
 • listy płac
 • rozliczenia PIT
 • rozliczenia ZUS

Usługi dodatkowe

Czynności związane z administracyjną obsługą firmy oraz wsparcie merytoryczne
 • rejestracja działalności gospodarczej;
 • zgłoszenia aktualizacyjne;
 • zgłoszenia identyfikacyjne;
 • przygotowywanie wniosków i redagowanie pism

Zapraszamy do kontaktu:

 
Adres

Koszarowa 1a/3

67-120 Kożuchów

 
E-mail
 
Telefon